© 2019 BJORN MIEROP PRODUCTIONS

 • YouTube

De historische stad Goedereede nam een belangrijke plaats in tijdens de Middeleeuwen. Het ligt op de Kop van Goeree en was een belangrijke handelsplaats met stadswallen. De naam Goedereede betekent dan ook ‘veilige haven’.

 

Uit opgravingen blijkt dat in de Romeinse tijd de stad al een belangrijke doorvoerhaven was. Uit het hele westelijke deel van het Romeinse Rijk werden producten via Goedereede verscheept.

Goedereede kreeg in 1312 stadsrechten van de heer Gerard van Voorne. Door de eeuwen heen werd de havenstad geteisterd door water, storm en branden. De stad werd telkens herbouwd. Door de vele aanslibbingen moest de haven van Goedereede steeds verlegd worden. Daardoor trokken de kooplui uiteindelijk weg en de handel verdween. Na het bedijken van de polders ging de stad over op de landbouw. In 1953 werd de haven definitief afgedamd en was scheepvaart van en naar Goedereede niet meer mogelijk.

 

De Toren van Goedereede is een grijze vierkante kerktoren van baksteen. Het is de kerktoren van de Catharinakerk. De toren is gebouwd tussen 1467 en 1512 en is bijna veertig meter hoog. Tot begin 20e eeuw diende de toren ook als lichtbaak voor de scheepvaart. Sinds 1967 is de toren aangewezen als Rijksmonument.

Goedereede

€ 10,00Prijs
 • 5448 x 3065 px

 •  

  Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de auteurswet. Het eigendom van de foto ligt volgens deze wet altijd bij de maker van het werk.

   

  De foto wordt geleverd met een onbeperkte gebruikslicentie. Dit is de meest brede licentie. De foto/foto’s mogen dan zonder enige beperking van tijd, medium, kwantiteit, oplage of afmetingen gebruikt worden voor de doeleinden van de opdrachtgever.

   

  Wat niet mag is het verkopen van de foto’s en onder eigen naam insturen in een fotowedstrijd.

   

  De opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht van de foto('s). Eventuele derden, die de foto’s ook willen gebruiken, kunnen contact opnemen met de fotograaf, die hen daarvoor, mits met toestemming van de originele opdrachtgever, een vriendelijk aanbod geeft.

   

  De licentie is altijd voor één partij.